“నాలో నువ్వు”

This beautiful thing’s written by my friend..

నువ్వు, ఎవరివి నువ్వు, ఏమవుతావు నువ్వు నాకు, నీకు నాకు మధ్య యీ బంధం ఏమిటి
నా మనస్సు ప్రతి నిమిషం నీ చుట్టునే తిరుగుతుంది..
నీ ఆలోచనలు నా మది వీణను మధురగీతి పలికిస్తాయి.
నీ కళ్ళు పలికే ఊసులు నాకు గిలిగింతలు పెడతాయి
నీ తలపులు నన్ను పరవశింప చేస్తాయి.
నా కనుల కొనల్లో, కలల్లో ఎప్పుడూ నీ రూపమే కదులుతుంది
ప్రతి క్షణం, నా చూపులు నీ కోసం ఆరాటపడతాయి.
నువ్వు కనిపిస్తావు అన్న ఊహ ఎంతో ఆనందానిస్తుంది.
నిన్ను చూసిన క్షణం ఎంతో అద్భుతంగా అనిపిస్తుంది.
నీతో ఉన్న ఆ మధుర క్షణాలు అలా రెప్ప పాటులో కరిగి ఙ్ఞాపకాలు అవుతాయి, మరపులేని మధుర ఙ్ఞాపకాలు
నువ్వు పక్కన లేని కాలం నిదానంగా కదులుతూ ఇబ్బంది పెడుతుంది.
నీ పేరు నా చెవిన పడగానే నా తనువంతా పులకింత
నీ నోట నా పేరు తియ్యగా తేనెలూరుతుంది
నీ కోసం చేసే నిరీక్షణ కూడా మధురంగ ఉంటుంది..
తాత్కాలికమే అయిన, నువ్వు దూరం అవుతావు అన్న చిన్న తలంపు ఎక్కడలేని దుంఖ్ఖానిస్తుంది.
నువ్వు నా పక్కన ఉన్నప్పుడు , ప్రకృతి పలకరిస్తుంది , ప్రపంచం రంగులతో
శోభాయమానంగా కనిపిస్తుంది
నువ్వు నా చెంత లేని ఈ ప్రపంచం నిర్లిప్తంగా అనిపిస్తుంది
నీ పెదాల మీద కడలాదే ఆ చిరునవ్వు నన్ను మాయలో పడేస్తుంది
నీ మాటలు మృదు మధురం , చేతలు అపురూపం,అల్లరి ముద్దుగ మురిపిస్తుంది
నీ ఆలోచనలతో చేసిన ఏ పని లో కష్టం తెలియదు, నొప్పి అనిపించదు.
నీ కోసం కాని ఏ పని అయిన , ఎంతో భారంగా ఉంటుంది.
నువ్వు ముట్టుకున్న ప్రతి వస్తువు నాకు కోట్ల విలువవుతుంది
నీకు నచ్చిన ప్రతిది నాకు ప్రియం అవుతుంది..
నీ దగ్గర ఓటమి కూడా గెలుపు కన్నా హాయినిస్తుంది.
నీ ఇష్టం నాకిష్టం అవుతుంది
నువ్వు నా పక్కన ఉంటే, నాలో నువ్వు తప్ప నేను లేననిపిస్తుంది
ఆలోచిస్తున్నాను..నాలో కలిగే ఈ మధుర భవాలకి, అనుభూతులకి, ఆనందాలకి కారణం,
నువ్వా? నా ప్రేమా ?
hmm.. చెప్పటం కష్టం కదా..
అసలు కారణం ‘ నీ మీద నా ప్రేమ’
Yes, I am in Love,నాలో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను..

–మధు

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s